Jeugd in Dialoog – Programma 2022 online

Jeugd in Dialoog - Programma 2022 online

‘Zoek altijd de Dialoog!’
Onder de noemer ‘Altijd op zoek naar de Dialoog!’ willen we een redelijk veilige weg vinden en volgen naar de verbinding tussen ‘jij en ik’!
Hoe vaak is het niet dat wij mensen het oneens zijn en dan reageren met afwijzing, teleurstelling, woede of woede, zelfs oorlog …
Zou het niet belangrijker zijn om met elkaar in contact te blijven?
Misschien kun je het gesprek weer op gang brengen door jezelf te pushen en simpelweg te zeggen of te vragen: ‘Met welk deel heb ik je teleurgesteld of gekwetst – en wat heb je begrepen, misschien heb je iets verkeerd begrepen dat ik heb gezegd?’.
Het is altijd belangrijk om de eerste stap richting de ander te zetten.
Laten we ze omarmen en SAMEN KALM brengen in onze geagiteerde zielen of geesten.
Met dit in het achterhoofd willen we alle deelnemers aan ‘Jeugd in Dialoog’ oproepen om zich in te spannen om in onze tijd samen zo’n dialoog met elkaar te realiseren.


Met hartelijke groeten,
het EURIADE-Team: Danuta, Martha, Ben, Berry, Joep, Martin, Nino en Werner

Word "vriend van de EURIADE" of patroon van  "Jeugd in Dialoog"!

Bent u erin geïnteresseerd naast en vooral MET vele ANDEREN “vriend” of “partner” van de EURIADE ofwel “Patroon” van “Jeugd in Dialoog” te worden, dan kunt u zich door middel van het onderstaande formulier aanmelden, event. opbellen voor een gesprek hierover …

Boek: BELEEF wat je LEERT

BELEEF wat je LEERT

Inleiding

 

Dit werk wil min of meer oproepen om eens over de manier hoe wij – vooral in school – lesgeven na te denken. Het wil niet de inhouden of vakken ter discussie stellen, maar eerder naar mogelijkheden zoeken in hoeverre het kind, de jonge mens op en met de school, met en dankzij de leerstof gelukkig kan zijn.

Bij testen, proefwerken, examens moet helder worden wat de leerling – volgens de eisen van ministeries, inspecties en schoolleidingen – alles weet en kan. Zelden wordt de belangrijke vraag gesteld, of en in hoeverre het onderwijs kinderen gelukkig maakt en de jonge mens zich op school gelukkig voelt.

 

Vreugde, plezier in de omgang met de leerstof zal de leerling goed doen en hem motiveren om met het ge­leerde aan de slag te gaan, het intensiever te beleven.

Een wiskunde-formule te kennen en te gebruiken is toch in wezen zeer betrekkelijk! Hoe anders gaat men met formules of stellingen om, als men deze in de natuur, in het dagelijks leven als het ware ziet en ondervindt. Bijvoorbeeld de ervaring dat de stelling van Pythagoras  – a2 + b2 = c2 – een natuurlijke kracht is, zonder dewelke niets overeind kan blijven.

 

De teksten in dit boekwerk willen motiveren om lessen en huiswerk ANDERS te begeleiden en in te richten zodat kinderen en jeugdigen een gelukkige schooltijd kunnen beleven.

 

De titel BELEEF wat je LEERT spreekt, denk ik, dan ook voor zich!

In de vele tekstbijdragen, ook in de afbeeldingen is dat de RODE DRAAD.

Wetenschappers en hun uitspraken, filosofieën, uitvindingen, formules – bijvoorbeeld Einstein, Pascal, Newton, Goethe, Vondel, Mulisch, Mozart – zouden voor de jonge mens een trouwe begeleider of referentiepersoon in het leven kunnen worden als men hen en hun ‘wijsheden’ heeft beleefd.

Bijvoorbeeld de filosoof en pedagoog Martin Buber (1878-1965). Met hem of met zijn filosofieën in hoofd en hart zou men het zo be­langrijke ‘echte gesprek met de ander’ kunnen realiseren. Bij hem staat immers op de eerste plaats wat in de ondertitel wordt aange­geven: ‘Onder­wijs en opvoeding in het licht van verbondenheid en geluk’.

 

Op het verbindende gesprek ligt in dit werk over opvoeding en onder­wijs dan ook een grote nadruk. In de onderwijspraktijk van elke dag betekent dat, dat de jonge mensen, de kinderen met hun leraren vol vertrouwen in gesprek zijn. De leerlingen ervaren het respect, de openheid, de verbondenheid van de docenten en voelen zich op hun gemak.

 

De samenleving vereist weliswaar van de school ‘afgestudeerden’ die kennis van zake hebben. De leraar kan deze eis echter verbinden met dat wat ONDER de oppervlakte van de te leren en te beheersen stof ligt. Doordat de jonge mens daar de wonderen van het leven ont-dekt, zal niet alleen het werken op school, maar ook het ‘normale’ leven DIEPTE krijgen en aan rijkdom winnen. De jonge mens duikt met zijn leraar vol vertrouwen in het water, gaat met hem als gids een grot in – zonder zorg, angst dat dat hem iets zou kunnen overkomen – om daar de bodemschatten, de grottekeningen te vinden, deze te begrijpen en ervan te genieten. En vol enthousiasme keert hij terug uit deze ‘onderwereld’ naar de ‘bovenwereld’ om alles nu ANDERS – intensiever – te beleven. En met deze wonderen en verhalen gaat hij op weg. Op zijn mobieltje het ‘telefoonnummer’ van deze hem zo vertrouwde leraar.

 

Zo is een ieder in deze ANDERE school op weg om te BELEVEN wat hij LEERT. Dit in het teken of licht van VERBONDENHEID.

Denkend aan Martin Bubers wijze woorden zal men met de ANDER het gesprek aangaan. En al gauw zal ieder in zichzelf de ontwikkeling, de vorming (in de waarste zin van het woord) voelen, die leiden tot een houding, tot een omgang, waarbij de een tot de ander zegt: ‘Jij! Spreek, ik luister naar JOU!’ (het leidmotief voor een goed gesprek).

 

Werner Janssen

Beleef wat je leert
Onderwijs en opvoeding in het licht van verbondenheid en geluk
ISBN/EAN: 978-94-90456-18-4
Hardcover, 223 x 320 mm (staand), 136 pagina’s.

Kosten: voor EURIADE vrienden en partners €25 (boekwinkelprijs €35)

Bestelling

Sekretariat Euriade e.V. (DE)
Frau Danuta Nickchen

Uitreiking van de MARTIN BUBER-Plaquette 2020 aan Auma Obama

Martin Buber plaquette 2021 voor Auma Obama

(Oprichtster van de Stichting Sauti Kuu)

Laudatio door Josef Johannes Brunner (mecenas)

 

op 19 november 2021 van 18:00 uur in de HuB, Theater Kerkrade (NL).

 

Ontvangst
Muzikale groet door Guido Dieteren
Hongaarse dans nr. 5, Johannes Brahms

Begroeting
P etra Dassen, burgemeester van Kerkrade

Muziek
Wendy Kokkelkoren en Guido Dieteren
Nessun Dorma, Turandot, Giacomo Puccini

Laudatio
Laudatio door Josef Johannes Brunner, mecenas

Musik
Wendy Kokkelkoren en Guido Dieteren
Once Upon a time in the West, Ennio Morricone

Uitreiking
Uitreiking van de Martin Buber-Plaquette aan Dr. Auma Obama
Woord van dank door Dr. Auma Obama

Muziek
Muzikale afsluiting
Wendy Kokkelkoren en Guido Dieteren
Funiculi Funicula, Napolitaans volkslied

Slotwoord
en uitnodiging voor de ontvangst in de HuB. Kerkrade

Moderatie: Werner Janssen (intendant Euriade)

JiD: Concert met Nienke Nasserian

Concert met Nienke Nasserian

Donderdag 18 november 2021, 19:00 uur

gevolgd door muzikale dialoog

Aanmelding

Secretariaat Stichting Euriade (NL)
Dhr. Martin Bloemers

Abdij Rolduc (NL)

Aula Minor, Abdij Rolduc, Kerkrade

JiD: Concert met Jacqueline, Marjolein en Tim

Concert met Jacqueline, Marjolein en Tim

woensdag 17-11-2021. 19:00.

gevolgd door muzikale dialoog

Aanmelding

Secretariaat Stichting Euriade (NL)
Dhr. Martin Bloemers

Abdij Rolduc (NL)

Aula Minor, Abdij Rolduc, Kerkrade

JiD: Blokfluitensemble Lunet

Blokfluitensemble Lunet

Dinsdag 16 november 2021, 19:00 uur

Concert met blokfluitensemble Lunet
en muzikale dialoog

Aanmelding

Secretariaat Stichting Euriade (NL)
Dhr. Martin Bloemers

THEATER KERKRADE, Theaterplein 30, 6461 DR Kerkrade 

Boek: Our Earth! Onze antwoorden?

Onze aarde! Onze antwoorden?

Je kunt dolen door het boek en de ene keer een tekst lezen met iemands persoonlijke ervaring tijdens Covid-19, de andere keer een gedicht dat je laat nadenken over je plek op onze aarde en dan weer een tekst die in kinderlijke onschuld is opgeschreven maar desondanks zeer indringend is.

Zo geeft dit boek avonden aan leesgenoegen waarbij je iedere keer weer in iemands universum terecht komt.

Met meer dan 170 teksten van meer dan 100 auteurs ligt er een gamma van verlangens, gevoelens, belevenissen en wensen wat betreft de aarde op tafel. De foto’s geven diepte aan alle verhalen en laten landschappen zien uit delen van de aarde waar de auteurs vandaan komen, laten tekeningen zien van kinderen die een voor hun vreemde wereld hebben ervaren tijdens de pandemie, en laten ook de pracht zien wat de natuur heeft gemaakt maar ook wat de mens heeft toegevoegd.

In dit boek ontdek je werelden waar je ook geboren had kunnen worden en werelden waar je zou willen wonen, waar je naar toe zou willen reizen…

Onze Aarde! Onze antwoorden?
Duits, Nederlands en Engels, formaat 220 x 280 mm, 350 pagina’s in hardcover
ISBN 978-94-90456-16-0.
Kosten: voor EURIADE-vrienden en -partners 35 € (Boekhandelprijs: 50 €)

Voorbestelling

bij het secretariaat: Martin Bloemers

Andreas van Agt: Martin Buber-Plaquette 2019

Feestelijke uitreiking van de Martin Buber-Plaquette 2019

an Andreas van Agt

Op vrijdag de 22ste november om 18.00 uur in de HuB, Theater Kerkrade (NL).
Ontvangst vanaf 17.00 uur.

De voorzitter van de Stichting Euriade en het Curatorium Martin Buber-Plaquette, Werner Janssen, de burgemeester van Kerkrade, mevrouw Petra Dassen  en de burgemeester van Herzogenrath, Christoph von den Driesch – tevens voorzitter van het Openbaar Lichaam EURODE –hebben de eer u uit te nodigen voor de uitreiking van de Martin Buber-Plaquette aan:

Andreas van Agt, Minister-President van Nederland 1977-1982

Laudatio: Jan Terlouw, natuurkundige, politicus, schrijver

Muzikale intermezzi: Jacqueline Florie (zang) en het Popkoor Divided van de SMK, Parkstad onder de leiding van Marjolein van Gilst.

De feestelijke uitreiking vindt plaats in het kader van het Internationale Festival van de Dialoog EURIADE Jacqueline Florie (Sängerin) und der Popchor Divided der SMK, Parkstad unter der Leitung von Marjolein van Gilst).

Aansluitend bent u uitgenodigd voor een samenzijn.

Graag aanmelden voor 31 oktober 2019.

Aanmelding

Secretariaat Stichting Euriade (NL)
Dhr. Martin Bloemers

Programm 2019 JiD

Het programma 2019 voor "Youth in Dialogue"

 

Hello …. Thank you!

Dear friends and guests, dear young people from all over the world, who together with us are realizing the project ‘Youth in Dialogue’ – now in the 44th year of existence of EURIADE!

With a cordial HALLO we would like to say ‘WELCOME’ again to all of you in November in Kerkrade and in the Euregio Charlemagne.

Let’s use the days again to live in an atmosphere of friendship with one another. This with respect, responsibility for and trust in each other …

After our encounters, we will be ENRICHED WITH THE OTHER, with his mentality, personality and character, simply with the experienced other ‘HUMAN BEING’ …

We will say Thank you …

With kind regards,

The EURIADE team: Danuta, Martha, Ben, Berry, Martin, Nino and Werner

Club Guy&Roni & Göteborg Ballett

Konzert/Concert
Club Guy&Roni & Göteborg Ballett

LOVE

Donnerstag/Thursday 21.11.2019, 20.00 Uhr/h

Die menschliche Odyssee! Ein Versuch, existenzielle Fundamente des Menschen aufzuspüren und einzufangen als die Bausteine unserer kollektiven Geschichte. Mit den GöteborgsOperans Danskompani – ist ein Porträt der Liebe in einer Zeit einer endlosen Auswahl. Eine Gruppe von

18 fragilen Charakteren (dargeboten von Tänzern, Musikern und Schauspielern), die ihre verzweifelten Bemühungen zum Ausdruck bringen, die Einsam keit zu bekämpfen. Eine Mitsommer nachtstraum – Halluzination.

The Human Odyssey! An attempt to trace and capture human existential pillars, the building stones of our collective story. With the GöteborgsOperans Danskompani – is a portrait of love in an era of endless swiping choice. A group of 18 fragile characters (performed by dancers musicians and actors), expressing their desperate effort to fight loneliness. A Midsummer Night’s Dream hallucination.

Anmeldung

Sekretariat Euriade e.V. (DE)
Frau Danuta Nickchen