EURIADE-Publicaties

Alle mogelijke teksten – commentaren, reacties, programma’s, informaties – over de EURIADE- activiteiten  kunt u in ons programmaboekje, op de website en in ons tijdschrift met de veelbetekenende naam “EuriArtes” (kunsten van de EURIADE) vinden. Het komt tweemaal per jaar uit.

Wij geven de jonge deelnemers aan het project ‘Jeugd in dialoog’ de gelegenheid hun eigen ervaringen en ideeën in dit tijdschrift te presenteren.

Ook verschijnt er ieder jaar een boek met beschouwingen, gedichten, verhalen en schilderijen of tekeningen over het Euriade-thema.

Onze publicaties worden uitgegeven door de EURIADE-uitgeverij EREBODOS.

EuriArtes 56

Martin Buber-Plakette
2023

EuriArtes 55

Martin Buber-Plakette
2022

EuriArtes 54

Martin Buber-Plakette
2021

EuriArtes 53

Youth in Dialogue
2022

EuriArtes 52

Jugend im Dialog
2019

EuriArtes 51

Martin Buber-Plakette
2019

EuriArtes 50

Youth in Dialogue
2018

EuriArtes 49

Martin Buber-Plaque
2018

EuriArtes 48

Youth in Dialogue
2017

EuriArtes 47

Martin Buber-Plaque
2017

EuriArtes 44

Youth in Dialogue
2015

EuriArtes 43

Martin Buber-Plaque
2015

EuriArtes 42

Youth in Dialogue
2014

EuriArtes 41

Martin Buber-Plaque
2014