Presentation from the book ‘Kinder UNSERER Welt’

Geachte dames en heren, beste ‘vrienden’ van de Euriade,
Op 30 juni 2017 om 19.00 uur wordt ons nieuwe boek ‘Kinder UNSERER Welt’ – tevens het thema van Euriade in dit jaar – gepresenteerd.
Locatie: Abdij Rolduc, Kerkrade

U en uw vrienden en bekenden zijn van harte uitgenodigd om deze presentatie bij te wonen.
De gitarist Marlo Strauß zal de bijeenkomst muzikaal begeleiden.

Namens het bestuur van de Stichting Euriade,
Werner Janssen (intendant)

Laat u ons even weten of u aanwezig zult zijn?
euriade@euriade.net of tel. +31 (0)6 5158 7926 (Philly Larik)