New edition Euriartes 48

Presentation of the Martin Martin Buber-Plaque Winner

23.03.2018, 11:00 

Am 23. März stellen wir im Museum von Kerkrade (Cube) am Museumplein die neue Ausgabe unserer Zeitschrift „EuriArtes“ vor.

In ihr präsentieren wir u.A. die Berichte der Jugendlichen sowie die Reaktionen einiger der sie damals begleitenden Pädagogen. Sie haben mit uns im Jahre 2017 das Projekt „Jugend im Dialog“ zum 40. Mal realisiert.

Einige junge Teilnehmer vom letzten Jahr sind von der Partie… Sie werden etwas vorlesen und sich mit euch/Ihnen über ihre Erfahrungen unterhalten….

Auch wird in dem neuen Heft der/die diesjährige Martin Buber-Plakette-Träger(in) vorgestellt.

 

23.03.2018, 11:00 

Op 23 maart presenteren wij in het museum van Kerkrade (CUBE) aan het Museumplein om 11 uur de nieuwe editie van ons tijdschrift “EuriArtes”..

Hierin staan o.a. de verslagen van de jongeren als ook enkele reacties van de hun toen begeleidende pedagogen. Zij hebben met ons in 2017 het project “Jeugd in dialoog” voor de 40ste keer gerealiseerd.

Enkele jeugdige deelnemers van het laatste jaar zijn aanwezig… Zij zullen iets voorlezen en met jullie/u praten…

Tevens wordt in het nieuwe tijdschrift de dra(a)g(st)er van de Martin Buber-Plaquette van dit jaar voorgesteld.