We willen van harte “DANK” zeggen

Beste vrienden en partners van de EURIADE,

Aan het einde van het EURIADE-jaar willen we iedereen bedanken.

In het veertigste jaar van ons bestaan konden we al onze bezoekers weer enkele bijzondere events aanbieden.

De reacties hierop waren eveneens bijzonder …

Ook in het 41ste jaar wil de EURIADE weer veel mensen voor interessante, misschien zelfs belangrijke ontmoetingen uitnodigen.

Wij spreken de wens uit, dat deze ontmoetingen ons allen het volgend jaar weer veel plezier en geluk brengen …

Bij de vele jongeren, die in de context van de uitreiking van de Martin Buber-Plaquette aan Pater Shay Cullen hun programma “Jeugd in Dialoog” realiseerden, was dit in ieder geval wel zo…

Zoals elk jaar zijn de reacties van de jongeren overweldigend. Het volgende tijdschrift (in maart) zal dit uitwijzen.

Zij hebben in het LICHT van hun ONTMOETINGEN met de ANDER vele ogenblikken van MEDEMENSELIJKHEID, van VREUGDE, van SYMPATHIE ervaren en vooral diep beleefd. Dit ondanks of misschien wel dank zij hun verscheidenheid.

Met het baanbrekende thema van de EURIADE

2018 “LICHTMOMENTEN” wensen wij alle “oude” en hopelijk weer vele “nieuwe” EURIADE-vrienden en -partners, de “dingen” van het leven in het stralende licht der verbondenheid met de ANDER te beleven. EURIADE betekent immers: WEG NAAR DE ANDER …

Mogen wij jullie, u “in  dit LICHT” een mooi kerstfeest toewensen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Namens het bestuur

Werner Janssen

P.S.

Bent u erin geïnteresseerd naast en vooral MET vele ANDEREN “vriend” of “partner” van de EURIADE ofwel “Patroon” van “Jeugd in Dialoog” te worden, dan kunt u zich door middel van het onderstaande formulier aanmelden, event. opbellen voor een gesprek hierover …