Martin Buber-Plaquette 2019 voor Andreas van Agt

(minister-president van Nederland 1977-1982)

De laudatio werd gesproken door Jan Terlouw (fysicus, politicus, schrijver).

 

Twee grote persoonlijkheden, karakters maar vooral MEDEMENSEN

 

Op vrijdag 22 november in het HuB, Theater Kerkrade (NL).