Eurode eremedaille voor Werner Janssen

Op 7 december 2017 ontving onze voorzitter Werner Janssen de eremedaille van de Zweckverband Eurode.

In deze context, nodigen wij voor een drankje op zondag 4 februari na 1. OPRHEO CONCERT (begin 15 uur in het auditorium Minor, Rolduc) uit.

Oorkonde

De Algemene Raad van Eurode

Overwegende,

  • dat de heer W.H. Janssen uitzonderlijke prestaties heeft geleverd voor de positionering van Eurode;
  • dat hij zich als voorzitter van de Stichting Euriade geruime tijd heeft ingezet als cultureel, educatief ambassadeur voor Eurode;
  • dat hij zich heeft ingezet om internationale ontmoetingen tussen jongeren in Eurode te faciliteren en het gesprek over respect en tolerantie daarbij centraal te stellen;
  • dat hij heeft bewerkstelligd dat tal van rolmodellen uit de politiek, cultuursector en wetenschap speciaal naar Eurode afreisden voor ontvangst van de Martin Buberplaquette en een open dialoog met jongeren;

—————————-

Besluit,

met inachtneming van het bepaalde in de “Regeling strekkende tot toekenning van de eremedaille van het Openbaar Lichaam Eurode

aan de heer

prof.prof. h.c. dr. dr. Werner Heinrich Janssen M.A.,

geboren op 7 augustus 1944 te Mönchengladbach,

toe te kennen

de

Eremedaille

van het Openbaar Lichaam Eurode.

Aldus besloten te Eurode op 22 juni 2017 en uitgereikt op op 7 december 2017

  J.J.M. Som                                                                                 H. Philippengracht

Vorsitzender                                                                                       Secretaris