Beste vrienden van de EURIADE,

Op 93-jarige leeftijd stierf afgelopen maandag  onze VRIEND en DRAGER VAN DE MARTIN BUBER-PLAQUETTE

ANDREAS VAN AGT samen – hand in hand – met zijn echtgenote  EUGENIE

Hij was een mens die altijd luisterde en vol medeleven open stond voor de ander. Zijn woorden getuigden van goedheid en rechtvaardigheid, van troost en blijdschap voor allen die met hem van doen hadden.
Ik ervoer hem als een vader, een broer, een hartsvriend.

Hij was zeer enthousiast over de Euriade, over “Jeugd in Dialoog”, over het idee achter de uitreiking van de Martin Buber-Plaquette.Zijn leven bestond uit “vertrouwen, verantwoordelijkheid en verwondering” en het voortdurende verlangen naar “VERBONDENHEID”.

Lieve Dries, lieve Eugenie!
We danken jullie. We waren en zijn met jullie …
Jullie kinderen Caroline, Eugenie en Frans en kleinkinderen zullen altijd de herinnering en de troost hebben van geweldige ouders, van oma en opa Van Agt .

Werner, 
ook namens het Euriade-team
en het curatorium Martin Buber-plaquette