Bij het nieuwe jaar!

Laat ons in onze ontmoetingen met de ander
momenten, uren, situaties realiseren,
die door het licht van verbondenheid
worden beschenen.

We zullen schrijven, zingen en spreken
het hoge lied van onze “samenheid”!

Heinz Hof