CONTACT
TICKETS

DE │NL

                         
 
 
Patronaten - YiD

Beschermheer - Oliver Paasch, Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Beschermvrouwe - Sabine Verheyen, Mitglied des Europäischen Parlamentes, Aachen

Beschermheer - Harm Wiertz, Entrepreneur, Kerkrade

Beschermheer - Edmond D. Krecké, Unternehmer


Volgende personen en instanties hebben jeugdigen “geadopteerd“:

- Ambassade du Pays de Rode à Limbourg, Dr. Phil. Jörg Schmitz-Gielsdorf

- Dr. Bühlbecker, Lambertz, Aachener Printen- und Schokoladenfabrik

– Dr. Susanne Fischer, Rechtsanwältin “Anwälte am Markt”, Aachen,

– Förderkreis Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e.V., Aachen

– Walther Janssen, Geschäftsführer i.R. Janssen Cosmetics, Aachen

– Edmond D. Krecké, Entrepreneur, Wiesbaden

- Dr. Bernd Lorscheider, Lustmühle (CH)

- Dipl.-Ing Klaus Rabba, Entrepreneur, Nice (F)

– Rotary Club Aachen - Land

– Sabine Verheyen, Member of the European Parliament, Brussel / Aachen

– Ralf Wagemann, Vorstand Sparkasse Aachen

– Harm Wiertz, Entrepreneur, Kerkrade