CONTACT
TICKETS

DE │NL │EN

                         
 
 
EURIADE, het internationale festival van de Dialoog

Jaarlijks in de maanden oktober/november vindt dit festival - met een bepaald thema - plaats in de Euregio Maas-Rijn in de steden en gemeenten die grenzen aan Nederland, Duitsland en België, ook wel door de stichting de Euregio Charlemagne genoemd. Centrale doelstelling voor de door de Stichting EURIADE georganiseerde activiteiten is mensen met elkaar in contact te brengen, ruimte voor gesprek, ontmoeting en daardoor begrip te creëren. In het kader van deze “ontmoeting” kan het Festival worden gezien als één grote dialoog op het gebied van wetenschap en cultuur.

Het internationale festival van de Dialoog EURIADE beslaat:

  • Concerten
  • Tentoonstellingen
  • Wetenschappelijke seminars
  • Een literatuurevenement voor de jeugd
  • De uitreiking van de Martin Buber-Plaquette
  • Het internationale jeugdproject “Jeugd in Dialoog”
Van grote betekenis voor de EURIADE is de ontmoeting of de dialoog tussen oud en jong. Bij alle activiteiten zijn met nadruk jongeren aanwezig zodat zij leren met de ANDER op verantwoordelijke wijze om te gaan.

Begeleidt en gedocumenteers wordt de EURIADE door het tijdschrift EuriArtes.

Dit tijdschrift verschijnt meermaals per jaar en verschaft in de uitgave "Festival" diepere inhoudelijke informatie betreffende de activiteiten van het festival.
Andere uitgaven documenteren de relatie tussen Marttin Buber en de dragers van de Martin Buber-Plaquette alsook het project "Jeugd in Dialoog" waarbij jonge mensen met hun ideeën en ervaringen zelf ook aan bod komen.
Regelmatig verschijnt ook een uitgave van EuriArtes waarin een bijzonder thema wordt belicht.
Uitgever is de stichting EURIADE c.q. de eigen uitgeverij EREBODOS.

De laatste uitgaven van EuriArtes kunt u vinden en desgewenst downloaden onder "Euriade-publicaties"