EURIADE-Publicaties

Alle mogelijke teksten – commentaren, reacties, programma’s, informaties – over de EURIADE- activiteiten  kunt u in ons programmaboekje, op de website en in ons tijdschrift met de veelbetekenende naam “EuriArtes” (kunsten van de EURIADE) vinden. Het komt tweemaal per jaar uit.

Wij geven de jonge deelnemers aan het project ‘Jeugd in dialoog’ de gelegenheid hun eigen ervaringen en ideeën in dit tijdschrift te presenteren.

Ook verschijnt er ieder jaar een boek met beschouwingen, gedichten, verhalen en schilderijen of tekeningen over het Euriade-thema.

Onze publicaties worden uitgegeven door de EURIADE-uitgeverij EREBODOS.

EuriArtes48-cover

EuriArtes 48

Youth in Dialogue 2017

EuriArtes47-cover

EuriArtes 47

Martin Buber-Plaque 2017

EuriArtes44

EuriArtes 44

Youth in Dialogue 2015

EuriArtes43

EuriArtes 43

Martin Buber-Plaque 2015

EuriArtes42

EuriArtes 42

Youth in Dialogue 2014

EuriArtes41

EuriArtes 41

Martin Buber-Plaque 2014